133433 návštev
 / 

 Peter Lužák (1965, Bratislava)

1980–1983 Absolvoval keramickú školu Slovenskej ľudovej Majoliky v Modre.
1983-1985 Doplnil svoje vzdelanie na Strednej Priemyselnej škole v Bratislave zo zameraním na umelecké remeslá.
1988-1990 Pracoval v dielni Jozefa Franka v Modre, kde získal prvé poznatky pri výrobe a stavbe krbových keramických pecí.
V roku 1993 sa osamostatnil a začína s vlastnou tvorbou keramiky v spolupráci s Tatianou Homolayovou. Tvorba je zameraná na zachovanie habánskych tradícií

Tatiana Homolayová (1962, Myjava)

1979-1982 Absolvovala Keramickú školu Slovenskej ľudovej Majoliky v Modre.
Do roku 1989 pracovala ako  maliar pre SĽM v Modre.
V roku 1989 sa osamostatnila a zaoberala sa vlastnou tvorbou kolážových obrázkov. Od roku 1993 spolupracuje s Petrom Lužákom v dielni v Záhorskej Bystrici, kde svojim rukopisom a tvorbou obohacuje habánske tradície.


Júl 2000 Záhradná galéria Alojza Machaja v Plaveckom Štvrtku, „Podoby hliny“

Jún 2001 Záhradná galéria Alojza Machaja v Plaveckom Štvrtku, „Podoby hliny“

Október 2001 Mestské kultúrne stredisko v Stupave, výstava pri príležitosti Slávnosti kapusty

December 2001 Mestské múzeum Bratislava, „Betlehemy“

Jún 2002 Záhradná galéria Alojza Machaja v Plaveckom Štvrtku, „Podoby hliny“

Júl 2002 Orth an der Donau – Rakúsko, výstava pri príležitosti prezentácie Magna Via, MsKS-Stupava

September 2002 Rakúsko, výstava pri príležitosti prezentácie Magna Via, MsKS-Stupava

Október 2002 MsKS Stupava, výstava pri príležitosti Slávnosti kapusty

Máj 2004 Rakúsko, výstava-Stretnutie troch krajín, pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ

Október 2004 Výstava betlehemov – Bratislava – Rača

Október 2009 MsKS Stupava, výstava pri príležitosti Slávnosti kapusty

2009 Majstri Majoliky dnes – ÚĽUV Bratislava